Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØvregaard, Bernt Olav
dc.date.accessioned2011-11-22T12:58:39Z
dc.date.available2011-11-22T12:58:39Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1891-5973
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/154062
dc.description.abstractVitskapsteoretisk essay 2008, Vestnorsk Nettverk, Forskarutdanninga - Utgangspunktet for dette essay er at en i norsk rett har en rettsregel som kalles legalitets-prinsippet3 og som går ut på at borgernes plikter eller byrder skal være forankret, eller hjemlet, i lov. Regelen kan ses som en regel som åpner for samfunnets bruk av tvang overfor dets borgere. Men regelen kan også ses på som en begrensende regel for tvang overfor borgerne ved at den innebærer at tvang ikke kan nyttes når en mangler forankring (hjemmel) i lov. Ser en også hen til at lovgiver (Stortinget) er en forsamling sammensatt av representanter valgt gjennom frie valg, kan en se på legalitetsprinsippet som et sentralt virkemiddel som både sikrer forsamlingens innflytelse på bruken av tvang overfor borgerne og som fører til at en ikke bruker tvang uten at den er bifalt av de folkevalgte. Ut fra denne synsvinkelen har en et visst grunnlag for å kalle regelen for den mest grunnleggende idé for en rettsstat.
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldano_NO
dc.relation.ispartofseriesNotat;17/2010
dc.subjectjustisno_NO
dc.subjectlov og rettno_NO
dc.subjectlegalitetsprinsippno_NO
dc.subjecthistorieno_NO
dc.titleLagalitetsprinsippets historie. Om den juridiske teoris beskrivelse av legalitetsprinsippet fra 1800-tallet til vår tid.no_NO
dc.typeWorking paperno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Law: 340::Public law: 343no_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::History: 070::Recent history (before 1800): 082no_NO
dc.source.pagenumber19no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel