Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDvergsdal, Geirmund
dc.contributor.authorOlsen, Grethe Mattland
dc.date.accessioned2012-05-24T11:55:49Z
dc.date.available2012-05-24T11:55:49Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1891-5973
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/154124
dc.description.abstractHotella og reiselivsnæringa utgjer ein spennande og utfordrande marknad for kortreist mat. Hotella som har valt å satse på kortreist mat, set strenge krav til kvalitet og leveringsdyktigheit. Dei ønskjer mest mogleg uforedla vare for sjølve å kunne foredle dei til spennande og originale rettar. Dette bidrar til å framheve det unike både med hotellet, råvarene og regionen. Dei fire hotella i denne studien har valt å satse på lokal mat som eit konkurransefortrinn. Årsaka til at dei føretrekk råvarer, er først og fremst fordi det gjev dei mulegheitene til å skape det originale og spesielle. Reine produkt, utan noko form for tilsetjing som dei kjenner opphavet til, er noko av det som skil den kortreiste frå den industriproduserte maten. Kokken ønskjer tilgang til ferske, friske og “eksotiske” råvarer. Bak satsinga på kortreist mat ligg fleire motiv frå reiselivsnæringa si side. Dei ønskjer å “gå mot straumen”, og skape sin eigen profil i marknaden. I tillegg byggjer dei på lokal identitet og det å skape gode relasjonar til eige lokalmiljø der kortreist mat blir eit produkt av dynamikken mellom hotellet og kjøkkenet, lokalmiljøet og konvensjonane. Men satsinga er også avhengig av “motorane”, eldsjelene på hotella som driv fram prosessane og held trykket over tid. Avgrensa tilgang til leverandørarar samstundes som det vert sett høge krav til kvalitet, blir løyst ved å “bygge opp” leverandørar som leverer rett kvalitet og kvantum til rett tid. God dialog med produsentane er avgjerande, og relasjonane har blitt utvikla steg for steg. Målet har vore gjensidig tillit og avklarde forventningar hos begge partar. For å lukkast med lokal og kortreist mat krevast det meir kunnskap enn det som til vanleg trengst i bransjen. Den lokalt baserte kunnskapen om tradisjonell mat (oppskrifter, menyar, foredling, historia) er nødvendig men ikkje nok. I tillegg er evna til å la seg inspirere til å utvikle nye produkt, nye komposisjonar og nye smakar viktig. Saman med å bygge eit godt team på hotellet, bygge gode relasjonar til leverandørane for mest mogleg “skreddarsaum”.no_NO
dc.language.isonnono_NO
dc.publisherMøreforsking Voldano_NO
dc.relation.ispartofseriesNotat;18
dc.subjectKompetanseno_NO
dc.subjectInnovasjonno_NO
dc.subjectSamarbeidno_NO
dc.subjectLokal matno_NO
dc.subjectLokalt næringslivno_NO
dc.subjectIdentitetno_NO
dc.subjecthotellnæringno_NO
dc.subjectspisestader
dc.subjecttradisjonsmat
dc.subjectkortreist matno_NO
dc.subjectråvarerno_NO
dc.subjectreiselivsnæringano_NO
dc.subject.ddc641.572
dc.subject.ddc642.5
dc.subject.ddc338.4764794
dc.titleKortreist mat på fleire fat? På kva måte går reiselivsnæringa fram for å kunne tilby kortreist og lokal mat til sine gjestar?no_NO
dc.typeWorking paperno_NO
dc.subject.nsi200
dc.subject.nsi600
dc.source.pagenumber61no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel