• Alternativer for regionalt folkevalgt nivå 

   Amdam, Jørgen; Halvorsen, Lars Julius; Bakke, Gunnvor (Rapport nr. 58, Report, 2014)
   Rapporten gir en sammenstilling og vurdering av eksisterende utredninger om regional organisering og inndeling. På dette grunnlaget skisseres sammenhengen mellom mulige nye oppgaver og ulike alternativer for regional ...
  • Kvar trykkjer skoen? Om effektar, organisering og flaskehalsar i innovasjonsarbeidet i Sogn og Fjordane 

   Yttredal, Else Ragni; Dvergsdal, Geirmund; Amdam, Jørgen (Rapport nr. 24, Report, 2012)
   Frå 2004 og til no har Sogn og Fjordane hatt midlar tilgjengelege knytt til “Næringsretta midlar til regional utvikling, kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift” (2011) (Programkategori 13.50 Kap. 551, post 61 i ...
  • Utviklingstrekk på Indre Nordmøre 

   Båtevik, Finn Ove; Dvergsdal, Geirmund; Amdam, Jørgen (Rapport nr. 32, Report, 2012)
   Rapporten «Utviklingstrekk på Indre Nordmøre» er ei oppfølging og oppdatering av rapporten «Dei fragmenterte samfunna – analyse av utviklingstrekk og utfordringar på Indre Nordmøre» frå 2004. Den nye rapporten tek mellom ...