• Alternativer for regionalt folkevalgt nivå 

   Amdam, Jørgen; Halvorsen, Lars Julius; Bakke, Gunnvor (Rapport/Høgskulen i Volda og Møreforsking;58, Research report, 2015-04-10)
  • Kvar trykkjer skoen? Om effektar, organisering og flaskehalsar i innovasjonsarbeidet i Sogn og Fjordane 

   Yttredal, Else Ragni; Dvergsdal, Geirmund; Amdam, Jørgen (Rapport / Høgskulen i Volda og Møreforsking, Volda;24, Research report, 2014-11-13)
   Den Interkommunale Næringsretta utviklingsordninga som kompenserer for auka arbeidsgjevaravgift i kommunane Førde, Sogndal og Flora (INU) har i perioden 2007-2011 disponert om lag 150 millionar kroner. Desse har gått til ...
  • Utviklingstrekk på Indre Nordmøre 

   Båtevik, Finn Ove; Dvergsdal, Geirmund; Amdam, Jørgen (Rapport;32, Research report, 2014-02-07)
   Rapporten «Utviklingstrekk på Indre Nordmøre» er ei oppfølging og oppdatering av rapporten «Dei fragmenterte samfunna – analyse av utviklingstrekk og utfordringar på Indre Nordmøre» frå 2004. Den nye rapporten tek mellom ...