• Lokalavisformelen. Ein studie av lokale fådagsaviser 

      Dimmen, Torgeir (Rapport nr. 28, Report, 2012)
      Dei lokale fådagsavisene blir ofte oversett i debatten om tilstanden i det norske medielandskapet. Det er eit paradoks, sidan det er denne delen av den mangslungne avisfloraen som har greidd seg best dei siste åra. Desse ...