Show simple item record

dc.contributor.authorBåtevik, Finn Ove
dc.coverage.spatialMøre og Romsdal, Norgeno_NO
dc.date.accessioned2012-04-24T07:25:23Z
dc.date.available2012-04-24T07:25:23Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-7692-311-7
dc.identifier.issn1891-5981
dc.identifier.issn
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/154217
dc.description.abstractStudien Kultur- og fritidstilbod for alle – om kulturpendlarar, fritidspendlarar og andre kulturbrukarar i Møre og Romsdal er ei kartlegging av bruken av ulike kultur- og fritidstilbod blant vaksne i Møre og Romsdal. Ein del merkesteinar blir trekte fram, men målet har først og fremst vore å fange mykje av den breidda av aktivitet som skjer i fylket i løpet av eit år. Det mange i Møre og Romsdal som gjer seg nytte av ulike kultur- og fritidstilbod i eige fylke. Sjølv om dei lokale tilboda er viktige, er mange villige til å reise litt om det er ein konsert, ein festival eller eit skianlegg som kan by på ei oppleving som er verdt ein ekstra tur. Eit overslag peikar i retning av at rundt rekna 40 prosent av respondentane ”pendlar” til andre kommunar for å bruke kulturtilbod eller for å bruke anlegg tilrettelagde for ulike former fritidsaktivitet (turstiar, skianlegg, badeanlegg og liknande) ein gong i månaden i gjennomsnitt. Det er i første rekkje dei største byane som fungerer som trekkplaster på befolkninga i andre kommunar, sjølv om enkelte tilbod også dreg publikum andre vegen. Blant byane skil Molde seg ut, ved å ha ein sterk posisjon i forhold til eige fogderi. Romsdal utgjer såleis i større grad enn dei andre fogderia det vi kan kalle ein integrert kultur- og fritidsregion. To merkesteinar skil seg ut blant tilboda i Møre og Romsdal; Molde Internasjonale Jazzfestival og Atlanterhavsparken Ålesund Akvarium. Det er mange som har besøkt desse og dei trekkjer publikum frå heile fylket. I samsvar med funn frå mange andre undersøkingar, gjer høgskule- eller universitetsutdanna i Møre og Romsdal seg jamt over i klart større grad enn andre bruk av dei kultur- og fritidstilboda som finst. Likeins er kvinner større forbrukarar av tilboda enn menn. Dette er interessant i forhold til rekruttering av strategiske grupper til fylket. Både private og offentlege bedrifter i Møre og Romsdal har aukande behov for å rekruttere høgare utdanna arbeidskraft, samtidig som fylket også har klare utfordringar med tanke på likestilling. I ein slik samanheng vil kultur- og fritidstilbodet vere ein faktor som kan spele ei viktig rolle for utviklinga i fylket.no_NO
dc.language.isonnono_NO
dc.publisherMøreforskingno_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport nr. 16
dc.subjectKulturno_NO
dc.subjectRegional utviklingno_NO
dc.subjectfestivalarnno_NO
dc.subjectlokalorienteringno_NO
dc.subjecttidsbrukno_NO
dc.subjectfritidsbrukno_NO
dc.subjectfotballkamparno_NO
dc.subject.ddc306.4812094839
dc.subject.ddckulturtilskipingarnno_NO
dc.subject.ddcsogespelnno_NO
dc.subject.ddcpendlingsviljenno_NO
dc.titleKultur- og fritidstilbod for alle? Kulturpendlarar og andre kulturbrukarar i Møre og Romsdalno_NO
dc.typeReporten
dc.subject.nsi290
dc.subject.nsi220
dc.source.pagenumber56 + vedleggno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record