• Arbeidsrettet rehabilitering og hverdagens motstand 

   Fjellså, Ingvild Firman; Stokken, Roar; Tjora, Aksel (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Artikkelen undersøker hvordan ideen bak et arbeidsrettet rehabiliteringstiltak samsvarer med rehabiliteringsdeltakernes utfordringer i hverdagslivet. Den tar utgangspunkt i et tiltak for personer som har vært langtidssykemeldte ...
  • Ein nasjonal integreringspolitikk som er utfordrande å iverksetje? 

   Busengdal, Elisabeth; Amdam, Roar; Djuve, Anne Britt (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Denne artikkelen er eit bidrag til forsking på kommunalt integreringsarbeid og ser på korleis to kommunar vel å tolke og iverksetje norsk integreringspolitikk ut frå si problemforståing av integrering. Artikkelen bygger ...
  • Gjestar som blir? Arbeidsinnvandring som utfordring for kommunar på Vestlandet 

   Båtevik, Finn Ove; Gjerstad, Brita; Grimsrud, Gro Marit; Johannessen, Øystein Lund; Netteland, Grete; Nødland, Svein Ingve; Prøitz, Lin; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Artikkelen tar utgangspunkt i ei undersøking om arbeidsinnvandring til dei fire vestlandsfylka og om dette leier til behov for å utvikle eigne lokale politikkar for velferdstenester. Materialet er statistikk for regionen, ...
  • Skjønsutøving i NAV – Korleis opplever tilsette handlingsrommet i aktiveringsarbeidet? 

   Djupvik, Alf Roger; Eikås, Magne (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Artikkelen analyserer korleis tilsette i NAV opplever handlingsrommet i det daglege arbeidet. Studien baserer seg på ti kvalitative intervju våren 2020 med rettleiarar ved lokale NAV-kontor. Artikkelen analyserer opplevingar ...