Show simple item record

dc.contributor.authorYttredal, Else Ragni
dc.contributor.authorDvergsdal, Geirmund
dc.contributor.authorAmdam, Jørgen
dc.coverage.spatialFørdenb_NO
dc.coverage.spatialSogndalnb_NO
dc.coverage.spatialFlorann_NO
dc.coverage.temporal2007-2010
dc.date.accessioned2014-11-13T13:07:22Z
dc.date.available2014-11-13T13:07:22Z
dc.date.issued2014-11-13
dc.date.issued2012-01
dc.identifier.isbn978-82-7692-317-9
dc.identifier.issn1891-5981
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/225852
dc.description.abstractDen Interkommunale Næringsretta utviklingsordninga som kompenserer for auka arbeidsgjevaravgift i kommunane Førde, Sogndal og Flora (INU) har i perioden 2007-2011 disponert om lag 150 millionar kroner. Desse har gått til regionale og bedriftsretta tiltak i kommunane Førde, Florø og Sogndal. Styret i INU har engasjert Møreforsking Volda for å evaluere tilskotsordninga for perioden 2007-2013. Prosjektet og rapporten har desse føremåla i 2011: Effektevaluering: Undersøking av virkemiddelbruk og effektar av dette i perioden 2007-2010 i kommunane Førde, Florø og Sogndal. Evaluering av organisering: Ei oversikt over og evaluering av organiseringa av INU – FSF, spesielt med tanke på likskapar og forskjellar knytt til tidlegare organisering. Flaskehalsar i innovasjonsprosessar: Utvikle kunnskap om innovasjonsprosessar i bedriftene og flaskehalsar i desse samt korleis verkemiddelapparatet fungerer inn i desse prosessane. Denne delen av undersøkinga tek utgangspunkt i bedriftene som har fått auka arbeidsgjevaravgift i Førde, Florø og Sogndal. © Forfattarar/nb_NO
dc.description.sponsorshipDen Interkommunale næringsretta utviklingsordninga som kompenserer for auka arbeidsgjevaravgift i kommunane Førde, Sogdal og Floranb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport / Høgskulen i Volda og Møreforsking, Volda;24
dc.subjectdistriktsutviklingnb_NO
dc.subjectregionalutviklingnb_NO
dc.subjectinnovasjonnb_NO
dc.subjectinnovasjonspolitikknb_NO
dc.subjectnæringspolitikknb_NO
dc.subjectoffentleg organiseringnb_NO
dc.subjectutviklingsprosjektnb_NO
dc.subjectevalueringnb_NO
dc.subject.ddc338.948383
dc.subject.ddc354.6213
dc.titleKvar trykkjer skoen? Om effektar, organisering og flaskehalsar i innovasjonsarbeidet i Sogn og Fjordanenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242nb_NO
dc.source.pagenumber84nb_NO
dc.relation.projectMøreforsking\17129nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record