Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNorborg, Roy Withall
dc.date.accessioned2014-11-25T11:57:55Z
dc.date.available2014-11-25T11:57:55Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-7692-302-5
dc.identifier.issn1891-5973
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/226414
dc.description.abstractSammendrag Både planlegging og helsefremmende arbeid har det til felles at de omhandler overgripende samfunnsstrukturer og om utviklingspremisser som er kompliserte og sammensatte. I denne oppgaven har jeg sett at planlegging og folkehelsearbeid møttes blant annet gjennom et felles mål om styrket medvirkning. Gjennom å studere de to plansakene, har jeg sett eksempler på at det i praksis ikke nødvendigvis er samsvar mellom idealene og realitetene for medvirkning i planlegging etter plan- og bygningsloven. Erfaringene fra denne studien gir grunnlag for å si at det kan være utfordring med å oppnå idealene om medvirkning i samfunnsplanlegging etter plan- og bygningsloven. Oppgaven har belyst at det er en utfordring å kunne oppnå reel medvirkning i spørsmål der det er stor motsetting mellom nasjonale og lokale interesser, og at ønske om effektive planprosesser kan gå på bekostning av idealene om medvirkning fra befolkningen. Oppgaven avslutter med å argumentere for at en settingstilnærming til helsefremmende arbeid, kan være en aktuell tilnærming for å sørge for at planlegging etter plan- og bygningsloven kan fungere som et redskap for helsefremmende arbeid. Det betyr at en planprosess må ta mer utgangspunkt i de lokale behov, forutsetninger, ressurser og rammer som eksisterer for området eller samfunnet som blir berørt. En forutsetning for en slik tilnærming, er at medvirkning etter plan- og bygningsloven må utvikles mot en mer kommunikasjonsprosess, der man må ta høyde for å diskutere planenes langsiktige mål og åpne for en kritisk debatt om planens form og innhold.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherMøreforsking Voldanb_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport nr. 3
dc.subjecthelsefremjande arbeidnn_NO
dc.subjectfolkehelsearbeidnn_NO
dc.subjectbrukarmedverknadnn_NO
dc.subjectsamfunnsplanleggingnn_NO
dc.subjectHelse i plannn_NO
dc.subjectPartnarskap for folkehelsenn_NO
dc.subject.ddc362.1
dc.titleMedvirkning i samfunnsplanlegging og helsefremmende arbeid. Mellom politikk og realiteternb_NO
dc.typeReporten
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Preventive medicine: 804nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Building and regulation planning: 234nb_NO
dc.source.pagenumber62nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel