Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDrønnen-Schmidt, Merethe
dc.contributor.authorEllevsøy, Lena
dc.date.accessioned2018-05-29T17:30:35Z
dc.date.available2018-05-29T17:30:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2499676
dc.description.abstractSUMMARY In this thesis I focus on students' motivation for mathematics and their achievements in the subject. In my study I use data from the SPEED project, which is a collaboration between the Hedmark University College and Volda University College. The purpose of the SPEED project is to find out what the special education is about, and what its function is. The project focuses on students in middle and secondary schools. Issues of my study is to examine the relationship between motivation for mathematics and how the students achieve in the subject. This research question is studied by the following three questions: Are there gender differences in how students like mathematics? Is there a significant relationship between how students achieve in math and how they like the subject? Is there a significant relationship between how students achieve in math and how they perceive the teacher encourages them in the subject? The study uses a quantitative survey with a cross-sectional design, repeated after one year. I have used two surveys from the SPEED project. Firstly, I used data from a questionnaire given to the students. In addition, I used data from a survey sample of mathematics given to the same pupils. Both the questionnaire and survey samples are prepared by scientists in the SPEED project. The selection in my study consists 3072 students from middle and secondary schools. The results of my study show that there is a relationship between how students like mathematics and how they are achieving in the subject. It also shows a correlation between how they perceive the teacher encourages the subject and how they are performing. In addition, my study finds that there are gender differences linked to how students like mathematics. These findings are discussed in light of regulatory documents for school, various theories and previous research.en
dc.description.abstractSAMMENDRAG I denne masteroppgaven er det fokus på elevers motivasjon for matematikk og deres prestasjoner i faget. Min studie benytter data fra SPEED-prosjektet, som er et samarbeid mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskulen i Volda. Formålet med SPEED er å studere innholdet i og utbyttet av spesialundervisninga. Prosjektet fokuserer på elever på mellom- og ungdomstrinnet. Problemstilling for min studie er å se hvilken sammenheng det er mellom motivasjon for matematikk og hvordan elevene presterer i faget. Denne problemstillinga belyses ved hjelp av følgende tre underspørsmål.: Er det kjønnsforskjeller knyttet til hvordan elever liker faget matematikk? Er det en signifikant sammenheng mellom hvordan elever presterer i matematikk og hvordan de liker faget? Er det en signifikant sammenheng mellom hvordan elever presterer i matematikk og hvordan de opplever at læreren oppmuntrer de i faget? I min studie benytter jeg en kvantitativ undersøkelse med et tverrsnittdesign gjentatt med ett års mellomrom. Jeg bruker to av undersøkelsene fra SPEED-prosjektet som datagrunnlag for min undersøkelse. For det første har jeg benyttet data fra et spørreskjema gitt til elever. I tillegg har jeg benyttet data fra en kartleggingsprøve i matematikk gitt de samme elevene. Både spørreskjemaet og kartleggingsprøvene er utarbeidet av forskere knyttet til SPEED-prosjektet. Utvalget i min studie, som altså er hentet fra datasettet til SPEED, består av 3072 elever fra 5.-10. trinn. Resultatene i min studie viser at det er en sammenheng mellom hvordan elever liker matematikk og hvordan de presterer i faget. Den viser også en sammenheng mellom hvordan de opplever at læreren oppmuntrer de i faget og hvordan de presterer. I tillegg viser min studie at det er kjønnsforskjeller knyttet til hvordan elever liker faget matematikk. Disse funnene er drøftet i lys av styringsdokumenter for skolen, ulike teorier og tidligere forskning på området.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldanb_NO
dc.subjectmatematikkundervisningnb_NO
dc.subjectmatematikklæringnb_NO
dc.subjectgrunnskolennb_NO
dc.subjectungdomstrinnetnb_NO
dc.subjectmellomtrinnetnb_NO
dc.subjectstudieresultaternb_NO
dc.subjectelevprestasjonernb_NO
dc.subjectmeistringsforventningnb_NO
dc.subjectmålrettingnb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.titleMotivasjon for læring i matematikk. En kvantitativ analyse av sammenhengen mellom motivasjon og prestasjon i faget.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.rights.holderforfattarennb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289nb_NO
dc.source.pagenumber107nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel