Show simple item record

dc.contributor.authorAlnes, Ingeborg Einang
dc.coverage.spatialNorwayen
dc.date.accessioned2018-06-21T09:35:30Z
dc.date.available2018-06-21T09:35:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2502442
dc.description.abstractAbstract This study focusing aggression in primary school. Aggression is seen as a serious problem in society and pupils who show aggression constitutes a widespread problem in school. This master thesis focuses on teachers' experience of having students who show aggression in class and how they experiences can prevent and take action in relation to this. Early intervention is emphasized and the system perspective becomes evident as this appears in the teachers' experience from the project "De utfordrende barna" (DUB) (The challenging children). Teachers who joined this study participate in this project. The goal of the project is to achieve competence to reduce challenging behavior. The aim for this study is: How can the teacher act regarding pupils who show aggression and which impact do the project "De utfordrende barna" has on the teachers work? A qualitative approach has been seen as relevant to answer the question. Empirical data has been gathered through semi-structured interviews with five teachers in primary school. Teachers were asked about the concept of aggression, the experience of having pupils who show aggression in class, dealing with aggression and experiences in relation to the DUBproject. Both theory and empirical evidence shows that the authoritative perspective is seen as preventive in encounters with pupils showing aggression. Relationship building is key competence, while it is emphasized that boundaries, structure and predictability are important. In relation to the DUB-project the teachers emphasizes the importance of awareness, knowledge and sharing experiences through the DUB-project. They experience moreover that it has encountered a closer cooperation between them, and that it is very important to have a common understanding of how to handle aggression in primary school. However, aggression in schools is a widespread problem that have serious consequences both for individual pupils, classmates, teachers and society and there is a need for further studies and interventions on preventing and dealing with aggression in primary schools.en
dc.description.abstractSammendrag Denne studien har sett på aggresjonsproblematikk i småskolen. Aggresjon blir sett på som et alvorlig sosialt problem i samfunnet og elever som viser aggresjon utgjør et omfattende problem i skolen. I oppgaven blir det fokusert på lærernes opplevelse av å håndtere elever som viser aggresjon og hvordan de mener en kan forebygge og sette inn tiltak i forhold til dette. Systemperspektivet blir vektlagt, da dette kommer fram gjennom lærernes erfaring fra prosjektet "De utfordrende barna" (DUB). Lærerne som er med i studien har deltatt i dette prosjektet. Prosjektet har kompetanseheving i forhold til atferdsproblematikk som mål. Problemstillingen for denne studien er: Hvordan kan læreren håndtere elever som viser aggresjon og hvilken betydning har prosjektet "De utfordrende barna" hatt i dette arbeidet? Det har blitt benyttet en kvalitativ metode og empiri har blitt innhentet gjennom semistrukturerte intervju med fem lærere i småskolen. Lærerne fikk spørsmål om begrepet aggresjon, opplevelsen av å ha elever som viser aggresjon i klassen, håndtering av aggresjon og erfaringer i forhold til prosjektet «De utfordrende barna» (DUB). Gjennom både teori og empiri kommer det fram at det autoritative perspektivet blir sett på som forebyggende i møtet med elever som viser aggresjon. Relasjonsbygging er sentralt, samtidig blir det lagt vekt på at grensesetting, struktur og forutsigbarhet er viktig for å hindre at aggresjon oppstår i småskolen. I forhold til DUB-prosjektet vektlegger lærerne betydningen av bevisstgjøring og kunnskaps- og erfaringsdeling gjennom kollegaveiledning. Videre erfarer de at det har oppstått et tettere samarbeid mellom dem, og de ser at det er svært viktig med en felles forståelse for hvordan de skal håndtere aggresjon i småskolen. På bakgrunn av at aggresjon i skolen er et omfattende problem som får store konsekvenser både for enkeltelever, medelever, lærere og samfunn er det behov for ytterligere studier og intervensjoner om hvordan forebygge og å håndtere aggresjon i småskolen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldann_NO
dc.subjectgrunnskoleelevarnn_NO
dc.subjectsmåskoletrinnetnn_NO
dc.subjectproblemåtferdnn_NO
dc.subjectlærarsamarbeidnn_NO
dc.title"Dette skal vi få til sammen". En kvalitativ studie om aggresjon og tidlig innsats i småskolennb_NO
dc.title.alternativeHvordan kan læreren håndtere elever som viser aggresjon og hvilken betydning har prosjektet "De utfordrende barna" hatt i dette arbeidet?nb_NO
dc.title.alternativeMøte med elever som viser aggresjonnb_NO
dc.typeMaster thesisen
dc.rights.holderforfattarnn_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Andre psykologiske fag: 279nb_NO
dc.source.pagenumber91nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record