Show simple item record

dc.contributor.authorRønning, Katrine Solnørdal
dc.date.accessioned2018-08-23T10:58:17Z
dc.date.available2018-08-23T10:58:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2559056
dc.description.abstractTemaet for denne studien er hvordan lærere kan forebygge nettovergrep gjennom å snakke om temaet med elevene. Forskning viser at det er viktig å gi elevene kunnskap om hva vettovergrep er, for å beskytte elevene mot eventuelle negative situasjoner som kan oppstå på nettet og sosiale medier. Problemstillingen er: Hvordan kan lærere bidra i forebygging av nettovergrep blant elever, og hvordan kan læreren legge til rette for samtaler med elevene om emnet? I denne studien ligger fokuset på nettovergrep begått av jevnaldrende og derfor er grooming ikke en del av besvarelsen. Med «samtaler» menes primært samtaler i grupper/helklasse og ikke så mye enkeltelever. Gjennom å ta opp temaet, kan en så legge til rette for økt åpenhet og muligens også gjøre at flere tør å si ifra. For å få svar på problemstillingen ble det gjennomført kvalitative intervju med elever fra videregående, lærere og en veileder. Både individuelle intervju og fokusgruppeintervju ble benyttet. Gjennom intervjuene kom det frem hvordan elevene ønsket at det skulle arbeides med temaet på skolen, hvordan fagpersonen foreslår det blir gjennomført og hvordan lærere gjør det. Både forskjeller og ulikheter kommer frem, også innad de ulike gruppene av elever og lærere. Overraskende store kjønnsforskjeller blant elevenes ønskede fremgangsmåte blir presentert. Det er et gjennomgående resultat som kom frem i intervjuene at det er ønskelig at det arbeides med å forebygge nettovergrep på skolen. Dette arbeidet skal gjøres i samarbeid med hjemmet, og eksterne ressurser som blant annet helsesøster og politi kan fungere som gode samarbeidspartnere. Læreren sitter ikke med ansvaret alene, men skal gjøre sin del av arbeidet. Læreren skal legge til rette for kunnskap og åpenhet rundt emnet. Dersom en elev betror seg til læreren om et nettovergrep skal læreren ikke fungere som psykolog, men være behjelpelig med informasjon om hvem som er den rette instansen å kontakte.nb_NO
dc.description.abstractSummary The topic of this master thesis is how teachers through raised awareness among their students, can prevent sexual assault on the internet. Research shows that this is important in order to protect students against any negative situations that may occur on the web and social media. The main question of this study is: How can teachers prevent students from becoming victims of network abuse committed by peers and how can the teacher facilitate conversations about the subject? To answer the research question, qualitative interviews were conducted with students from upper secondary school, teachers and a healthcare professional. Both individual Interviews and focus group interviews have been conducted. The interview data provided information about students` preferred approach to the issue and professional advice on how to talk about the issue in class. Two teachers also shared their experiences on how to discuss the issue with their students. The findings indicated quite large gender differences in the understanding of and preferred approach to the issue. Surprisingly large gender differences among the students' desired approaches are identified. A key finding is that students regardless of gender, stress the importance of efforts made by the school to prevent internet based abuse. It is important that this preventive work is done in close collaboration with the home, and healthcare professionals. The police can also be a good collaborative partner in this work. Thus, the teacher is not alone in this responsibility. Trough discussions in class, the teachers can enhance students’ knowledge and awareness, and contribute to increased openness about the issue. If a student tells a teacher about a known or experienced episode of net-based sexual abuse, the teacher`s main responsibility is to provide the student with information and support their help-seeking.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldanb_NO
dc.titleForebygge nettovergrep. En kvalitativ studie om forebyggende undervisningnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber100nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record