Show simple item record

dc.contributor.authorVelsvik, Stine Mari
dc.coverage.spatialNorwayen
dc.date.accessioned2019-03-06T12:45:32Z
dc.date.available2019-03-06T12:45:32Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2589013
dc.description.abstractDenne oppgaven er en undersøkelse av fortellertekniske forskjeller mellom NRKs TV-reportasjer og videoer på Facebook der samme nyhetssak skal formidles. I tillegg til å se på de konkrete forskjellene har målet vært å undersøke om dette også får konsekvenser for journalistikken. Jeg har gjort kvalitativ tekstanalyse og komparativ analyse av 10 ulike nyhetssaker. Disse er fortalt både som reportasje i Dagsrevyen på NRK 1 og som video, publisert på NRK Nyheters profil på Facebook. Hovedfunnene i studien viser at det er stor forskjell på hvordan samme nyhetssak presenteres på de to ulike plattformene, til tross for at begge formatene bruker eller kan bruke de samme diskurssubstansene. Undersøkelsen viser at Facebookvideoene kan tendere til en forringelse av det journalistiske produktet sammenlignet med Dagsrevyens reportasjer, gjennom blant annet ulik kildebruk, fortellerstil, eller mulighet for misforståelser og faktafeil som følge av konstruksjonen. I oppgaven diskuteres dette opp mot annen forskning om hvordan sosiale medier legger føringer for journalistikken, og hvordan troverdigheten kan stå på spill. Oppgaven bærer preg av analytisk induksjon, og avsluttes med en hypotese for videre undersøkelser.nb_NO
dc.description.abstractAbstract The aim of this study is to examine the narrative differences between NRK's TV news reports and their videos posted on their Facebook page. In addition to looking at the concrete differences in the reporting methods, the objective has been to investigate whether these differences pose any threats to journalism's credibility. A qualitative text analysis was carried out as well as a comparative analysis of 10 different news items, both reported as reportage on the Dagsrevven on NRK 1, and as videos published on the NRK Nyheter’s Facebook profile. The main findings reveal that there is a major discrepancy between how the same news items are presented on the two different platforms. This occurs despite the fact that both formats have access to the same discourse content. Furthermore, compared to the Dagsrevyen-reports, the Facebook videos tends to diminish the journalistic product through their use of sources,narrative, and the possibility of misunderstanding the facts due to how the news item is constructed. Using analytical induction, the study discusses previous research on how social media sets the guidelines for journalism, and how it can potentially threaten its credibility. This study concludes with suggestions for where further investigation is neededen
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskulen i Voldann_NO
dc.titleTo sider av samme sak. En undersøkelse av fortellertekniske forskjeller mellom nyheter presentert på TV og Facebooknb_NO
dc.typeMaster thesisen
dc.rights.holderforfattarennn_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Medievitenskap og journalistikk: 310nb_NO
dc.source.pagenumber107
dc.subject.keywordNRK. Fjernsynetnob_NO
dc.subject.keywordFacebooken
cristin.fulltext


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record