Show simple item record

dc.contributor.authorLøsnes, Aron Bræstrup
dc.coverage.spatialCap of the North. Fennoscandiaen
dc.date.accessioned2020-01-08T14:36:48Z
dc.date.available2020-01-08T14:36:48Z
dc.date.issued2019-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2635407
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate how the narrative and stylistic devices in contemporary expedition films cause their content to appear as authentic. The main focus of the study is the television series Nordkalotten 365 and I will explore how the perspective functions as such device in order to establish such notion. Chapter 1 gives an introduction to the main topic and will explain the choice of the research question. In addition, it will address relevant background information on the topic. The chapter will also explain indexical quality of documentaries, the history and development of the expedition documentary, and the establishment of the concept documentary film. Chapter 2 will explain the theoretical basis of the analysis. This section will elaborate on film theory that is linked to the narrative and stylistic devices connected to the use of perspective in the story. In addition, there will be a brief introduction to Bill Nichol's modes of documentaries. Chapter 3 gives an introduction to methodological approaches to film analysis. The methodology of film analysis will be put into context of hermeneutic and qualitative research traditions. Furthermore, it will be explained how these methods will be implemented in the analysis Chapter 4 will consist of a narrative and stylistic analysis of the television series Nordkalotten 365. This section will address the narrative's frame story and selected examples from two episodes. The chapter will review the narrative and stylistic devices and discuss their impact on the creation of the story. Chapter 5 will explain the significance of the findings in the analysis. Two concepts will also be established in order to distinguish between different forms of authenticity in documentaries.en
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å få undersøke hvordan de narrative og stilistiske virkemidlene i moderne ekspedisjonsdokumentarer bidrar til at innholdet fremstår som autentisk. Studien tar utgangspunkt i fjernsynsserien Nordkalotten 365 og vil utforske hvordan perspektivet fungerer som et slikt virkemiddel for å etablere denne forestillingen. Kapittel 1 gir en introduksjon til temaet og vil redegjøre for valget av problemstilling. I tillegg vil det ta for seg relevant bakgrunnsinformasjon om temaet. Kapittelet vil videre gjøre rede for dokumentarfilmens indeksikalske kvalitet, ekspedisjonsdokumentarens historie og utvikling, samt etableringen av begrepet dokumentarfilm. Kapittel 2 vil redegjøre for teori som blir brukt som utgangspunkt for analysen. Denne delen vil omhandle filmteori som kan knyttes til filmens narrative og stilistiske virkemidler med utgangspunkt i bruk av perspektiv i fortellingen. I tillegg vil være en kort introduksjon til Bill Nichols modi for dokumentarfilm. Kapittel 3 gir en introduksjon til filmanalysens metodologiske tilnærminger. Filmanalysens metodologi vil bli satt i sammenheng med hermeneutiske og kvalitative forskningstradisjoner. Videre vil det redegjøres for hvordan disse metodene skal implementeres i analysen. Kapittel 4 vil bestå av en narrativ og stilistisk analyse av fjernsynsserien Nordkalotten 365.Denne delen vil ta for seg narrativets rammefortelling og utvalgte eksempler fra to episoder. Kapittelet vil gjennomgå virkemidlene og drøfte hvilken betydning de har for fremstillingen av fortellingen med utgangspunkt i problemstillingen Kapittel 5 vil redegjøre for betydningen av funnene i analysen. Det vil også etableres to begreper som blir brukt for å skille mellom ulike former for autentisitet i dokumentarfilmnb_NO
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskulen i Voldann_NO
dc.subjectIngstad, Eirik Sandberg
dc.subjectMonsen, Lars
dc.subjectNordkalotten 365nb_NO
dc.subjectNorsk rikskringkasting - NRKnb_NO
dc.titleMed blikket på villmarken. En narrativ og stilistisk analyse av perspektiv som virkemiddel i ekspedisjonsfilmnb_NO
dc.typeMaster thesisen
dc.rights.holderForfatterennb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Medievitenskap og journalistikk: 310nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record