• COS-P som barnevernstiltak når foreldre har depresjon 

      Blomvik, Anna (Bachelor thesis, 2023)
      Alle barn og unge har rett til en trygg oppvekst. COS-P veiledning er et tiltak som barnevernet kan tilby dersom foreldre-barn relasjonen bør jobbes med. COS-P veiledning kan hjelpe foreldre til å styrke tilknytningen til ...