• Mannens psykiske helse. Stigma og depresjon 

      Røyset, Jonas (Bachelor thesis, 2021)
      Denne oppgaven ser nærmere mannens psykiske helse med utgangspunkt i problemstillingen: Hvordan forstå stemningslidelser hos menn, og hvilke konsekvenser kan dette ha for deres oppsøking av hjelpetjenester? Oppgaven tar ...