• Rollen som NAV-veileder. Veilederens opplevelser og erfaringer 

      Runde, Cecilie Bjørneberg; Ulfstein, Anna (Bachelor thesis, 2021)
      Vi ønsker med denne oppgaven å utvikle en økt forståelse for veilederrollen i ny arbeids- og velferdsforvaltningen, gjennom sentrale elementer innenfor sosialt arbeid. Veiledningsperspektivet kan sees i lys av Lipskys ...