• Den psykiske helsen til elever på skolen 

      Rønningen, Tuva Bertine (Bachelor thesis, 2020)
      God psykisk helse er avgjørende for at elever skal ta til seg læringen de blir gitt. I følge forskning er det vist at ca 7% av alle barn har psykiske vansker av en eller annen form. Dette vil naturligvis gå utover skoledagen ...