• Agent i eget liv. Å mestre en hverdag som mobbeoffer 

      Håndlykken, Marita Mali (Bachelor thesis, 2021)
      Formålet med denne oppgaven er å belyse tema rundt mobbing, og om hvordan barn og ungdom som opplever å bli mobbet skal kunne ved hjelp av tilhørighet og mestring bli det Bandura beskriver som agent i eget liv. Oppgavens ...