Show simple item record

dc.contributor.authorRønningen, Tuva Bertine
dc.date.accessioned2021-01-12T09:25:09Z
dc.date.available2021-01-12T09:25:09Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2722481
dc.description.abstractGod psykisk helse er avgjørende for at elever skal ta til seg læringen de blir gitt. I følge forskning er det vist at ca 7% av alle barn har psykiske vansker av en eller annen form. Dette vil naturligvis gå utover skoledagen til enkelte elever. Ettersom elever har rett på et trygt og godt skolemiljø som skal fremme helse, trivsel og læring er dette et felt vi må jobbe mer med. Hovedfokuset i bacheloren min var å undersøke hva miljøterapeuter kan gjøre for å fremme den psykiske helsen til elevene. Problemstillingen min går som følger: På hvilken måte kan miljøterapeuter på skolen bidra til å fremme den psykiske helsen til elevene? Jeg har tatt for meg to tiltak skoler kan sette inn for å fremme den psykiske helsen, disse tiltakene er AART og Pals. Disse tiltakene skal jeg se om fungerer eller ikke og hva som er grunnen til dette. Samtidig har jeg sett på en del teorier som er med på å beskrive hvordan ting henger sammen. De teoriene jeg har valgt å fokusere mest på er miljøterapi, resiliens og skole. Jeg valgte også å trekke inn sosiale medier ettersom det har blitt en stor del av hverdagen til samfunnet generelt. Jeg har kommet frem til at forskjellige tiltak fungerer forskjellige fra elev til elev ut fra hvilke resiliens de har med seg. Nøkkelord: psykisk helse, miljøterapeut, resiliens, elever, skole, AART og Palsen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.subjectpsykisk helseen_US
dc.subjectmiljøterapeuten_US
dc.subjectskoleen_US
dc.subjecteleven_US
dc.subjectlæringen_US
dc.subjectAARTen_US
dc.subjectPalsen_US
dc.subjectresiliensen_US
dc.titleDen psykiske helsen til elever på skolenen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber31en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record