Show simple item record

dc.contributor.authorSævik, Julie Almestad
dc.date.accessioned2021-01-12T09:36:42Z
dc.date.available2021-01-12T09:36:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2722487
dc.description.abstractDenne bacheloroppgåva handlar om korleis sosialarbeidarar kan fremje livskvalitet hos einslege mindreårige asylsøkjarar i venteperioden. Dette er ungdommar på 15-18 år som har eit liv på vent i ordinære asylmottak i Noreg i påvente av svar på søknaden om asyl. Dei har ofte vore gjennom ei farefull fluktrute, og finn seg no i ein heilt ny og framand kultur. Mange slit med traumer, skam, sorg og har gjerne mangel på kontinuitet i forhold til fortid, notid og framtid. Sosialarbeidaren finn seg i mange spenningsfelt på mottaket som skaper etiske dilemma. I oppgåva har eg valt å fokusere på spenningsfeltet mellom hjelp og kontroll, der sosialarbeidaren på den eine sida har eit omsorgsansvar og på den andre sida skal vere myndigheitene si forlenga arm. Ein kritisk reflekterande praksis kan vere ein føresetnad for tryggleik og forutsigbarheit kring den profesjonelle yrkesrolla. Fokus i oppgåva er korleis sosialarbeidarar frå ein miljøterapeutisk kontekst kan fremje livskvalitet hos einslege mindreårige i venteperioden. Nøkkelord: asylmottak, livskvalitet, miljøterapi, einsleg mindreårig, resiliens, kultursensitiviteten_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.subjectmiljøterapien_US
dc.subjectsosialarbeideren_US
dc.subjectmindreårigen_US
dc.subjectasylsøkjaren_US
dc.subjectlivskvaliteten_US
dc.subjectasylmottaken_US
dc.subjectresiliensen_US
dc.subjectkultursensiviteten_US
dc.title”Eit liv på vent”. Korleis kan sosialarbeidarar arbeide frå eit miljøterapeutisk perspektiv for å fremje livskvalitet hos einslege mindreårige asylsøkjarar i venteperioden?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber36en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record