Recent Submissions

  • In Transition 

    Nieli-Vatne, Valentina (Bachelor thesis, 2022)
    In this bachelor thesis I will deal with a very complex but also interesting thematic which is that of transition as change, movement, journey. This theme is present as a source of inspiration, constant reflection, and in ...
  • «Fragment av …» 

    Holmøy-Wang, Norunn Helene (Bachelor thesis, 2021)
    Oppgåva har fått tittelen «Fragment av …». Tema er å utforske korleis eg ved bruk av kolteikning og eit ljåblad kan minne om ein del av ein lokal kulturarv. Det handler om ljåsmiing i heimbygda mi Hornindal, om korleis tid ...