• Intelligent writing software in teaching English in years 5-10 

      Hoffseide, Hans Reidar Grønvik (Master thesis, 2023)
      Formålet med denne studien er å undersøke hvordan engelsklærere i 5-10.klasse oppfatter, bruker og forholder seg til intelligente skriveprogramvarer. Bruken av intelligente skriverprogram og måten vi skriver på er i rask ...