Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHoffseide, Hans Reidar Grønvik
dc.date.accessioned2023-07-07T08:26:49Z
dc.date.available2023-07-07T08:26:49Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3077045
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å undersøke hvordan engelsklærere i 5-10.klasse oppfatter, bruker og forholder seg til intelligente skriveprogramvarer. Bruken av intelligente skriverprogram og måten vi skriver på er i rask endring. Samtidig er disse programmene under konstant forbedring og påvirker i økende grad hvordan vi skriver. Av den grunn er det viktig å forstå hvordan lærere behandler disse programmene og oppfatter de. Målet med studien er å belyse hvordan dette blir brukt i Norge og skape et utgangspunkt for videre forskning på dette temaet. Problemstillingen min er derfor «Hvilket forhold har engelsklærere i 5-10.klasse til intelligente skriveprogramvarer og hvordan legger de opp til elevens utvikling av digitale skriveferdigheter i engelsk?». I denne studien har jeg gjennomført kvalitative intervju med fire engelsklærere som jobber i 5-10.klasse. Datamaterialet består av fire transkripsjoner av de fire intervjuene som har videre blitt fenomenologisk analysert og drøftet for å belyse problemstillingen. Studien finner at lærerne har en generelt positiv holdning til intelligente skriveprogramvarer. Lærerne som ble intervjuet hadde et fokus på å utvikle deres digitale kompetanse og forbedre deres egen bruk av de intelligente skriveprogramvarene som var tilgjengelig for dem. Samtidig er lærerne noe ubevisst på funksjonene som er tilgjengelig i de intelligente programvarene de bruker og de engelsk didaktiske implikasjonene de medbringer. Videre oppfatter lærerne at mange av elevene deres bruker funksjonene i de intelligente skriveprogramvarene uten å tenke over effekten de har. Ifølge lærerne resulterer dette i at elevene blir forvirret samt et dårligere læringsutbytte. Studien finner at lærerne oppfatter mangel på motivasjon som en sentral del av hva som påvirker mangelen på bruk av intelligent skriveprogramvare hos elevene.en_US
dc.description.abstractAbstract The goal of this study is to examine how English teachers in year 5-10 perceive, use, and relate to intelligent writing software. The use of intelligent writing software and the way we write is rapidly changing. At the same time intelligent writing software is constantly being improved and further impacts how we write. Because of this it is important to understand how teachers handle intelligent writing software and perceive it. The goal of the study is to investigate how it is being used in Norway and create a point for further research into the topic. My research question is therefore: “What relation do English teachers in 5-10th grade have to intelligent writing software, and how do they facilitate for students’ digital writing skills in English?” In the study I have performed four qualitative interviews with four English teachers who work in 5-10th grade. The data consists of four transcriptions of these four interviews which have been phenomenologically analyzed and discussed to investigate my research question. The study finds that the teachers have a general positive attitude towards the use of intelligent writing software. The teachers interviewed are focused on developing their own digital skills and improving their use of the intelligent writing software available to them. At the same time there seems to be less awareness of the features allowed in the classroom and their potential English didactical implications. Furthermore, the teachers believe that many of the pupils use the features of intelligent writing software without considering their effect. This results in a perceived confusion in the pupils or a lessened learning outcome. The study finds that the teachers perceive lack of motivation in the pupils to use intelligent writing software to further their own learning as a central part of the issue.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.subjectengelsklæreren_US
dc.subjectskriveprogramvareen_US
dc.subjectintelligent skriveprogramen_US
dc.subjectengelsken_US
dc.titleIntelligent writing software in teaching English in years 5-10en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber85en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel