• Legitimt leiarskap 

      Solheim, Aud (Master thesis, 2016)
      Samandrag I 2002 vart Sjukehusreforma med etablering av 5 regionale og 47 helseføretak i Norge innført, og førte til endringar i struktur, innhald og mål for sjukehusa. Ynskje om modernisering og effektivisering av offentleg ...