• Samhandlingsstruktur – som en legitimerende støttespiller 

      Waage, Lena Bjørge (Master thesis, 2015)
      Forå realisere samhandlingsreformens intensjoner, ble reformens gjennomføringsarbeid understøttet av et sett virkemidler av bådestrukturell og normativ karakter. Med virkning fra januar 2012 lanserte regjeringen en felles ...