• Byregionen Volda-Ørsta 

   Grimsrud, Gro Marit; Nygård, Marit Owren; Straume, Kjersti; Vareide, Knut (Rapport nr. 62, Report, 2015)
   Rapporten presenterer ei kartlegging av kva kjennskap og erfaringar ulike brukarar, partnarar og samarbeidspartar har med Partnarskap for karriererettleiing Sogn og Fjordane. Undersøkinga viser at karrieresentra er lite ...
  • Evaluering av "Karriere Sogn og Fjordane" 

   Grimsrud, Gro Marit; Halvorsen, Lars Julius; Bergem, Randi (Rapport nr. 63, Report, 2015)
   Rapporten presenterer ei kartlegging av kva kjennskap og erfaringar ulike brukarar, partnarar og samarbeidspartar har med Partnarskap for karriererettleiing Sogn og Fjordane. Undersøkinga viser at karrieresentra er lite ...
  • Flytting til og fra Rauma. En analyse av flytte- og boligmotiv hos innflyttere og utflyttere 

   Grimsrud, Gro Marit (Rapport nr. 42, Report, 2013)
   Rapporten er basert på to spørreundersøkelser. En blant folk som har flyttet fra Rauma de siste 5 år, og en blant de som har flyttet til Rauma de siste 5 år. Formålet med analysen var å gi Rauma kommune et grunnlag for å ...
  • Hva betyr kjønn og kompetanse for hva fiskere gjør når de går i land? En kartlegging av hvorfor kvinner og menn forlater fiskeflåten og hvor attraktiv fiskerikompetansen er på land 

   Grimsrud, Gro Marit; Nystrand, Bjørn Tore; Otterlei, Kvalsund Lovise (Rapport nr. 66, Report, 2015)
   På bakgrunn av en spørreundersøkelse rettet mot fiskere som har «gått i land» i perioden 2003-2013, fant vi at det er betydelige forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder sluttårsak og hva de gjør etter de har ...
  • Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 

   Giskeødegård, Marte Fanneløb; Grimsrud, Gro Marit (Rapport nr. 52, Report, 2014)
   Rapporten er meint som eit kunnskapsgrunnlag som Møre og Romsdal fylkeskommune kan bruke i sitt arbeid med å få fleire kvinner mellom 20-39 vel å busette seg i fylket. Del 1 av rapporten omhandlar tidligare forsking på ...
  • Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar. Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 

   Grimsrud, Gro Marit; Båtevik, Finn Ove; Giskeødegård, Marte Fanneløb (Rapport nr. 53, Report, 2014)
   Dette notatet er skrive på oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune som del av rammeavtalen mellom fylkeskommunen og Møreforsking. Hensikta med notatet er å gje fylkeskommunen eit kunnskapsgrunnlag for ei eventuell ...
  • Med arbeidsform som pensum 

   Giskeødegård, Marte Fanneløb; Grimsrud, Gro Marit (Rapport nr. 69, Report, 2015)
   Denne rapporten er en sluttevaluering av pilotprosjekt: Praktisk pedagogisk utdanning, yrkesdidaktikk for naturbruk, yrkesdidaktikk for naturbruk blå/marin sektor med «spisset» yrkesdidaktikk. Pilotprosjektet er et samarbeid ...
  • Når ein vidaregåande skule blir borte. Konsekvensar for lokalsamfunnet 

   Båtevik, Finn Ove; Grimsrud, Gro Marit; Dvergsdal, Geirmund; Aarset, Margrethe Eikrem (Rapport nr. 36, Report, 2013)
   Vi har i denne rapporten starta ein analyse av moglege konsekvensar av å konsolidere strukturen i den vidaregåande skulen i Sogn og Fjordane. Studien er eit forprosjekt gjennomført på oppdrag for Sogn og Fjordane ...
  • Nye innbyggjarar, nye utfordringar? Vestlandskommunane i møte med arbeidsinnvandrarane 

   Båtevik, Finn Ove; Grimsrud, Gro Marit; Netteland, Grete (Rapport nr. 59, Report, 2014)
   Rapporten «Nye innbyggjarar, nye utfordringar? Vestlandskommunane i møte med arbeidsinnvandrarane» inngår som ein del av prosjektet «Arbeidsinnvandring til Vestlandet. Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling». ...
  • Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet 

   Dvergsdal, Geirmund; Grimsrud, Gro Marit; Olsen, Grethe Mattland (Rapport nr. 20, Report, 2011)
   Denne rapporten er skriven på oppdrag frå Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret). Det overordna føremålet med oppdraget har vore å auke kunnskapen om korleis regionale utviklingsaktørar arbeider med ...
  • Ålesundregionen. Integrert og fragmentert? 

   Båtevik, Finn Ove; Giskeødegård, Marte Fanneløb; Grimsrud, Gro Marit (Rapport nr. 61, Report, 2015)
   Rapporten "Ålesundregionen – Integrert og fragmentert?" inngår som en delleveranse i arbeidet «Styrking av samspillet i Ålesundregionen». Prosjektet er meint som en kunnskapsstudie, der man vurderer den rollen Ålesundregionen ...