Show simple item record

dc.contributor.authorMyren, Hilde Ulla
dc.date.accessioned2014-06-26T10:43:22Z
dc.date.available2014-06-26T10:43:22Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/196832
dc.description.abstractSummary The extent of support regarding special education in this survey, both in regards to special education and assistants/educators, varies extremely. How much special education a child with CI receives, might look like a "game of chance". While it seems the children were diagnosed with CI throughout the year, the children only began with special education at the start of the fall term (which is when kindergarten start up again after the holiday). That might suggest that it is not always the child's best interest that is at the forefront. This survey indicates that Statped/others more often than not supplies support and guidance before the child starts receiving special education. Several of the children in this survey have received home study courses. That has been assessed as a fair and suitable organization of the time right after the sound has been switched on. All of the participants in this survey chose to begin with individual teaching. As the child ages, the use of small groups increases. The reason for the use of individual teaching is the need to shield the child against excessive noise pollution. Much emphasis has been put on a play-oriented approach to the special education. All of the parents of the children in this survey have chosen an AVT or AV based approach. This survey indicates that the book "Lytte, lære, snakke" is the "main textbook" in the special education for preschoolers with CI. There seems to be a focus on spoken language on the whole. The children in this selection receive limited training in the use of signing - both from Norsk Tegnspråk and from NmT. The decision in regards to the use of sign language has been reached by the parents in consultation with the Norwegian hospital Rikshospitalet and often also with Statped/ others. Despite differing opinions on the use of sign language, the special needs educators follow faithfully what the parents have decided on course of learning. These educators and the parents work closely with the kindergartens and Statped/others towards a common goal. They have a common focus. This survey indicates that there are no plan B in the kindergartens in case someone gets sick. Unforeseen leaves of absence result in no follow-ups for the children when key players or other employees in the kindergartens get sick. It seems that the major challenge is to create good acoustics in kindergartens. This survey indicates that the greatest challenges occur in regular kindergartens and in regular departments. The cooperation with Statped/others results in proficiency in hearing in the child's first department. However, it seems that the challenges in changing departments are not resolved in the present system. It seems that courses and guidance offered by Statped/others have increased the children's' proficiency in hearing in regular kindergartens. However, there are still differences in practical accommodation, especially in regards to routines in how the children are divided into groups.en
dc.description.abstractSammendrag Omfanget av spesialpedagogisk hjelp varierer svært mye i denne undersøkelsen, både med hensyn til spesialundervisning og eventuell assistent/pedagog. Hvor mye spesialpedagogisk hjelp et barn med CI får, kan se ut som et ”tilfeldighetenes spill”. Barna ser ut til å ha fått CI spredt utover hele kalenderåret, mens spesialpedagogisk hjelp i all hovedsak er igangsatt om høsten (nytt barnehageår). Det kan indikere at det ikke alltid er barnets behov som er styrende. Undersøkelsen viser at Statped/andre i all hovedsak kommer inn med hjelp og veiledning før den spesialpedagogiske hjelpen blir igangsatt. Flere av barna har fått hjemmeundervisning og det vurderes som en god og hensiktsmessig organisering den første tiden etter lydpåsetting. Alle informantene har valgt å begynne med enetimer. Det brukes mer smågrupper jo eldre barnet blir. Årsaken til bruk av enetimer er behovet for å skjerme for støy. Det legges stor vekt på å ha en lekbetont tilnærming i spesialundervisningen. Alle foreldrene til barna i dette utvalget har valgt AVT eller AV-basert tilnærming. Undersøkelsen indikerer at boken ”Lytte, lære, snakke” er ”hovedlærebok” i spesialpedagogisk arbeid med førskolebarn med CI. I all hovedsak ser det ut til å være et fokus på talespråk. Barna i dette utvalget får i liten grad opplæring i bruk av tegn – det gjelder både døves eget Norsk Tegnspråk og Norsk med tegnstøtte. Avgjørelsen mht tegnbruk er tatt av foreldrene, etter råd fra Rikshospitalet og ofte i samråd med Statped/ andre. Tross ulikt syn på tegnbruk, forholder spesialpedagogene seg lojalt til foreldrenes valg. Spesialpedagog, foreldre, barnehage og Statped/andre samarbeider tett i en helhetstenkning, et felles fokus. Undersøkelsen indikerer at det ikke fins backup-planer for sykdom i alle barnehager. Uplanlagt fravær får som konsekvens at ikke alle barn får tett oppfølging når nøkkelpersoner eller andre i barnehagen er syke. Det å skape gode lydforhold i barnehagen ser ut til å være en stor utfordring. Undersøkelsen indikerer at det er størst utfordringer i vanlige barnehager, på vanlige avdelinger. Samarbeidet med Statped/andre gir hørsels-kompetanse på barnets første avdeling. Det kan imidlertid se ut som at utfordringene ved skifte av avdeling ikke blir møtt i dagens system. Kursing og veiledning fra Statped/andre ser ut til å øke hørselskompetansen i de vanlige barnehagene, men der er fortsatt forskjeller i praktisk tilrettelegging, spesielt mht rutiner for gruppedeling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldanb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.subject.ddc371.9125
dc.subject.ddc371.912
dc.subject.ddc617.88220592
dc.subject.meshDeafnessen
dc.subject.meshCochlear Implantationen
dc.subject.meshRehabilitationen
dc.subject.meshSign Languageen
dc.subject.meshLanguage Trainingen
dc.subject.otherDeafnessen
dc.subject.otherSensory Aidsen
dc.subject.otherAssistive Technologyen
dc.subject.otherSpecial Educationen
dc.subject.otherEarly Interventionen
dc.subject.otherLanguage Acquisitionen
dc.subject.otherSign Language
dc.titleTidlig innsats. Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn med cochleaimplantat (CI)nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber101nb_NO
dc.subject.keywordchochleaimplantasjonnn_NO
dc.subject.keyworddauvenn_NO
dc.subject.keyworddøvenn_NO
dc.subject.keywordspesialundervisningnn_NO
dc.subject.keywordtalespråkopplæringnn_NO
dc.subject.keywordtale-til-teiknnn_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record