Now showing items 21-25 of 25

  • Hvilken betydning har bruk av historiefortellingsteknikker for seernes utbytte av en dokumentarfilm? 

   Holsen, Sebastian (Master thesis, 2017)
   Denne oppgaven ser på hvordan historiefortellingsteknikker påvirker de som ser en dokumentarfilm. Oppgaven ser spesielt på to fortellingsgrep; protagonistenes rolle i film og flerdimensjonale fremstilling av karakterer og ...
  • Musikk i dokumentarfilm. Ein estetisk fridom, eller ein etisk trussel? 

   Skeide, Stine Mari (Master thesis, 2015)
   Denne masteroppgåva tek føre seg dokumentarfilmskaparar sin bruk av musikk i dokumentarfilm. Bruken av musikk i dokumentarfilm er, og har alltid vore, særs omdiskutert. Enno herskar det ulike praksisar og tilnærmingar til ...
  • Journalister og dataangrep 

   Åsland, Morten (Master thesis, 2014)
   Sammendrag Denne oppgavens formål er å undersøke om norske journalister står ovenfor nye utfordringer i en verden hvor man legger fra seg store mengder digitale spor. Er det slik at journalister kan være mulige ofre, for ...
  • Berre ein lyd 

   Eidset, Jan Terje (Master thesis, 2014)
   In the thesis "Just a sound" the author takes, methodically, a strategic and targeted reflexive approach to a discipline (sound engineering) he himself works within, a method close to what is called an action-research ...
  • Radiodokumentarens muligheter til å skildre sårbarhet 

   Stensrud, Torgeir Dagfinn Reh (Master thesis, 2014)