• Språkstimulering i kvardagssamtalar 

      Bornstein, Elisabeth (Bachelor thesis, 2015)
      Tema eg har valt til oppgåva er språkstimulering, der eg skal sjå nærare på kvardagssamtalane mellom personalet og dei minste barna i barnehagen. Grunnen til at eg tok dette temaet er fordi at ein gjerne ser på språkstimulering ...