• Pedagogisk leders rolle i å fremme barns sosiale kompetanse 

      Breivik, Marita Alvestad (Bachelor thesis, 2020)
      Formålet er å undersøke den pedagogiske lederens rolle i arbeidet med å fremme sosial kompetanse blant barna på sin avdeling eller base, med fokus på det allmennpedagogiske. Problemstillingen for studien er: Hvordan kan ...