• Tilknyting hos dei yngste barna i barnehagen 

      Førde, Siv Randi (Bachelor thesis, 2016)
      Hensikt og bakgrunn: Eg har valt å sjå nærare på temaet tilknyting hos dei yngste barna i barnehagen, og korleis pedagogiske leiarar kan legge til rette for dette. Bakgrunn for valet mitt er at eg ynskjer å jobbe med dei ...