• Barn i sorg 

      Myklebust, Line Kristin (Bachelor thesis, 2021)
      I denne oppgaven har jeg valgt temaet barn i sorg, og hvordan pedagogisk leder har arbeidet for å ivareta og støtte barn i sorg etter dødsfall i nære relasjoner. Jeg valgte dette fordi jeg mener dette er et viktig tema som ...