• Kommunikasjon i samarbeidet med minoritetsspråklege foreldre 

      Myrene, Elisabeth Kirsten Haddal (Bachelor thesis, 2017)
      Bakgrunnen for denne oppgåva er auka forståing for kor viktig det er at personale og minoritetsspråklege foreldre forstår kvarandre. Det kan lett oppstå mistydingar når partane i ein dialog ikkje nyttar felles språk. Rammeplan ...