• Barnehagestart 

      Stokken, Solbjørg Kristine (Bachelor thesis, 2015)
      Temaet for denne oppgåva er det å skulle byrje i barnehage for dei aller minste i tydinga barn på eitt og to år. Problemstillinga mi er: «Korleis leggje til rette for ein trygg og god overgang heim-barnehage?». Her ligg ...