Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGausemel, Marte
dc.date.accessioned2016-08-29T07:23:47Z
dc.date.available2016-08-29T07:23:47Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2402322
dc.description.abstractI denne oppgåva har eg fokusert på korleis pedagogisk leiar legg til rette for bruk av estetiske fag i barnehagekvardagen, med særleg vekt på musikkfaget. Grunnen til at eg valde dette som tema for oppgåva er at eg har alltid sett på desse faga som viktige og morosame sjølv, og ville gjennom denne oppgåva finne ut korleis eg sjølv kunne nytte meg av desse faga og planlegge for gode aktivitetar innanfor fagområdet. Eg ynskjer gjennom forskinga å finne ut korleis pedagogane brukar og legg til rette for bruk av dei estetiske faga musikk, drama, dans og formgivingsfag. Eg ynskte å få informasjon får pedagogar i barnehagen om korleis dei planlegg og legg til rette for bruken av dei estetiske faga, samtidig som eg fekk innblikk i korleis dei nyttar seg av barnehagen sitt personalet og rom, og korleis dei vel seg ut tema og aktivitetar som dei ynskjer å jobbe med. I oppgåva har eg valt å nytte meg av kvalitativ forsking. Gjennom kvalitativ forskingsmetode vil eg få tilgang til informantane sine tankar og refleksjonar. Eg har gjennomført to intervju med pedagogar i to forskjellege barnehagar.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.subjectbarnehagenb_NO
dc.subjectestetiske fagnb_NO
dc.subjectmusikknb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.titleBruken av estetiske fag i barnehagen : ei kvalitativ forskingsstudie om metodar og bruk av dei estetiske faga i barnehagennb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel