Show simple item record

dc.contributor.authorRekdal, Kine
dc.date.accessioned2016-09-07T07:23:35Z
dc.date.available2016-09-07T07:23:35Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2404802
dc.description.abstractMobbing er i dag et sentralt tema, og man kan snakke om mobbing på flere arenaer. Det at mobbing forekommer i skolen er blitt et akseptert fenomen, og det er få som vil benekte dette. Mobbing kan imidlertid virke å være et omdiskutert tema når det kommer til barnehagen, og flere barnehageansatte har vansker med å akseptere at mobbing forekommer i førskolealder (Kristensen, 2014). Forskning viser likevel at barn i førskolealder kan mobbe, opptil så mye som 10-20 % av barn i norske barnehager oppga i 1997 at de følte seg mobbet eller plaget av andre barn i barnehagen (jf. Reidar J. Pettersen og Franqouise Alsaker, referert i Helgesen, 2014, s. 20). Den overordnede hensikten ved at barn mobber kan være at barnet har lært at det lønner seg å handle uønsket i forskjellige situasjoner (Alsaker, 2014), og innenfor dette kan man finne flere underkategorier. Med utgangspunkt i problemstillingen «Hva ser pedagogiske ledere på som mobbing og uønsket atferd i barnehagen, og hva gjør de for å forebygge dette?», har fire pedagogiske ledere bidratt med personlige kvalitative intervju, og vært med på å besvare denne problemstillingen. Da mobbing i barnehagen enda er et omdiskutert tema, er ikke problemstillingen låst til begrepet «mobbing». Derfor blir «negativ atferd» også tatt med for å få belyst alle aspektene vedrørende uønsket atferd. Det har vist seg at mobbing og uønsket atferd har vesentlige forskjeller da mobbing ifølge informantene er gjentatt plaging over tid, mens uønsket atferd er impulshandlinger eller enkelthendelser med en bakgrunn for handlingene. Videre er det kommet frem at det er stor forskjell i barnas alder i forhold til hvordan barnas væremåte er når det kommer til uønsket atferd. For informantene på småbarnsavdeling ble begrepet «uønsket atferd» foretrukket, da det ble vanskelig å snakke om mobbing blant så små barn. På storbarnsavdeling gikk det godt an å snakke om mobbing, men det ble ikke sett på som et stort problem. Likevel kan atferden uansett om det er mobbing eller uønsket atferd ikke oversees, da dette kan føre til at barna utvikler seg i feil retning (Larsson, 2001, referert i Midtsand et al., 2004). Forebygging i form av å fremme sosial kompetanse, ha et godt foreldresamarbeid og det å være gode rollemodeller for barna har vist seg å ha en preventiv effekt i forhold til mobbing og uønsket atferd blant barnehagebarn.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectbarnehagenb_NO
dc.subjectmobbingnb_NO
dc.subjectnegativ atferdnb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectforebyggingnb_NO
dc.subjectuønsket atferdnb_NO
dc.subjectsosial kompetansenb_NO
dc.title"Her er ikke plass til en til" : en kvalitativ bacheloroppgave som omhandler mobbing og negativ atferd blant barn i barnehagennb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber33nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record