Show simple item record

dc.contributor.authorStokken, Solbjørg Kristine
dc.date.accessioned2016-09-15T09:19:00Z
dc.date.available2016-09-15T09:19:00Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2407472
dc.description.abstractTemaet for denne oppgåva er det å skulle byrje i barnehage for dei aller minste i tydinga barn på eitt og to år. Problemstillinga mi er: «Korleis leggje til rette for ein trygg og god overgang heim-barnehage?». Her ligg det fleire faktorar som spelar ei rolle, og dei eg har valt å fokusere på er tilknyting og foreldresamarbeid. Innanfor desse har eg valt blant anna Bowlby, Drugli og Bø som relevant teori og litteratur for å belyse problemstillinga mi. I kunnskapsgrunnlaget presenterer eg kva samfunnsmandatet til barnehagen, i tillegg til forsking, seier om tilknyting og foreldresamarbeid. Deretter blir det belyst kva dette er, kvifor dette er viktig og korleis ein kan leggje til rette for dette. For å samle inn data gjennomførte eg kvalitative forskingsintervju. Eg intervjua tre pedagogiske leiarar på småbarnsavdelingar som har hovudansvaret for dei barna som skal byrje i barnehagen for første gang, og deira overgang. Her fekk eg blant anna vite kva dei legg i tilknyting og foreldresamarbeid, korleis dei jobbar med dette, kva dei tykkjer er viktig og rutinane deira for dette arbeidet. I drøftingskapittelet blir teori og empiri knytt saman. Kvifor tilknyting og foreldresamarbeid er viktig i barnehagen og korleis leggje til rette for dette, i lys av problemstillinga, blir drøfta her.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.subjectbarnehagenb_NO
dc.subjectbarnehagestartnb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjecttilknytningnb_NO
dc.subjecttilknytingnb_NO
dc.subjectforeldresamarbeidnb_NO
dc.titleBarnehagestartnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record