Show simple item record

dc.contributor.authorLien, Mildrid
dc.date.accessioned2019-11-05T13:53:41Z
dc.date.available2019-11-05T13:53:41Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2626651
dc.description.abstractI denne oppgåva har eg sett nærmare på korleis ein legg til rette for å fremje språk- og sosialkompetanse hos barn innanfor autismespektererdiagnosen (ASD). Eg har gjort greie for val av tema og problemstilling. Deretter har eg belyst denne problemstillinga: Korleis kan barnehagelærarar legge til rette for at barn med autismespekterdiagnose (ASD) får fremja språk- og sosialkompetanse i barnehagekvardagen? I teoridelen tok eg føre meg teoriar om kva autisme er, samfunnsmandatet rundt temaet, korleis det blir lagt til rette for å fremje språk- og sosialkompetanse for barn med ASD og kva metodar/arbeidsmodellar som blir brukt. For å finne svar på problemstillinga mi valde eg å bruke den kvalitative metoden, dokumentanalyse. Eg valde å analysere tre masteroppgåver som er relevante i høve til mitt tema. Eg drøfta funna mine i masteroppgåvene opp mot kva teorien sa om temaet. Resultata av dokumentanalysen syner at alle som jobbar med barn med ASD legg vekt på struktur. Gjennom struktur legg ein til rette for at læringsmiljøet blir best mogleg og forutseieleg for alle barn med ASD. Masteroppgåvene legg vekt på at det ikkje er ein fasit for korleis ein skal jobbe med barn med ASD. Ein skal heller ta omsyn til kvart enkelt barn sine ulikskapar, og legge individuelt til rette for kvart enkelt barn.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldanb_NO
dc.subjectbarnehagenb_NO
dc.subjectbarnehagelærarnb_NO
dc.subjectautismenb_NO
dc.subjectautismespekterdiagnosenb_NO
dc.subjectASDnb_NO
dc.subjectspråkkompetansenb_NO
dc.subjectlæringsmodellnb_NO
dc.titleKorleis kan barnehagelærar legge til rette for at barn med autismespekterdiagnosen (ASD) får fremja språk- og sosialkompetanse?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber36nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record