Show simple item record

dc.contributor.authorLedal, Lena-Mari
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-06-17T08:18:54Z
dc.date.available2020-06-17T08:18:54Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2658347
dc.description.abstractHensikt og bakgrunn: Jeg valgte å skrive om vennskap mellom de yngste barna, da jeg hadde lyst å få mer kunnskap om dette temaet. Etter å ha skrevet denne oppgaven, føler jeg at jeg sitter igjen med ny og spennende kunnskap om de yngste barna sitt vennskap, som jeg kan ta i bruk når jeg kommer ut i arbeid. Teori og avgrensing: Det finnes ikke så mye forskning på de yngste barna, og de yngste barnas vennskap, men av det jeg har funnet har jeg valgt å fokusere mest på forskningen til Anne Greve, og Torgeir Alvestad. Oppgaven er avgrenset til å handle om vennskap mellom de yngste barna, og hvordan legge til rette for vennskap mellom dem, da vennskap i seg selv er et stort tema. Metode: Valget på metode ble til slutt postintervju, da det var vanskelig å få til noe annet i en tid med korona, og smitteverntiltak. Intervjuguiden min ble sendt til fire informanter på mail. Disse informantene fikk jeg gjennom å spørre i en gruppe på Facebook som heter Idebroen debatt. Jeg fikk svar tilbake fra tre personer, de svarte direkte i intervjuguiden, og sendte den tilbake. Videre analyserte jeg intervjuene i tema fra intervjuguiden, og trakk frem det mest relevante for problemstillingen min gjennom å skrive sitatene til informantene det gjaldt, i funnene og drøftingen. Funn: I funnene mine kommer det frem at informantene mine mener at vennskap er like grunnleggende for de yngste barna, som for de eldre barna og voksne. Barna leker mye kroppslig sammen, og voksenrollen i lek blir brukt til å hjelpe barn som kommer utenfor fellesskapet, i konfliktløsning, og til å hjelpe barna og sette ord på det de opplever. Det blir lagt til rette for fellesskap og vennskap også for de yngste. Drøfting og konklusjon: Jeg har drøftet funnene mine opp mot relevant teori fra kunnskapsgrunnlaget. Ut i fra dette kan jeg konkludere med at informantene mener at vennskap mellom de yngste er viktig, og at det blir lagt til rette for vennskap og fellesskap for de yngste barna gjennom frilek i spennende rom med leker tilgjengelig. Etablerte vennskap blir tatt vare på gjennom å sette dem sammen i samme lekegrupper/ aktiviteter. En tilstedeværende voksen er viktig med tanke på konflikter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.titleVennskap mellom de yngste barna. Hvordan arbeider barnehagelærer- og eller pedagogisk leder med å legge til rette for vennskap mellom de yngste barna i barnehagen?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.source.pagenumber43en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record