• Sosialt nettverk og identitetsutvikling 

      Wattø, Daniel Andre Marø (Bachelor thesis, 2023)
      Utviklingen av identitet skjer i størst grad i ungdomsåra og med tanke på digitaliseringen som har funnet sted over de siste 30 årene, har også påvirkningsfaktorer endret seg. Barn og ungdom i dag tar i bruk digitale ...