Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMyklebust, Line Kristin
dc.date.accessioned2021-06-29T10:44:02Z
dc.date.available2021-06-29T10:44:02Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2762277
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg valgt temaet barn i sorg, og hvordan pedagogisk leder har arbeidet for å ivareta og støtte barn i sorg etter dødsfall i nære relasjoner. Jeg valgte dette fordi jeg mener dette er et viktig tema som har vært lite belyst gjennom utdanningen, og jeg ønsker å tilegne meg mer kunnskap på dette området. Jeg rettet problemstillingen mot pedagogisk leder, som er gitt ansvaret i å lede det pedagogiske arbeidet i barnehagen (Kunnskapsdepartementet, 2017). For å finne svar på problemstillingen min valgte jeg kvalitativ metode. Dette for å få tak i informantenes egne meninger og beskrivelser. Planen var besøksintervju, men på grunn av store problemer med å få tak i informanter, så ble det til slutt gjennomført postintervju med tre informanter. Materialet fra informantene analyserte jeg ved å sette opp en skisse med fem ulike tema i lys av problemstillingen. Informantene hadde ulike erfaringer med barn i sorg, og ulike meninger om hva som er viktig i møte med barn og familien i slike situasjoner. To av informantene uttrykte ønske om bedre veiledning, når de arbeidet som assistenter ved tidligere arbeidsforhold. Det manglet også planer og rutiner for en slik krisesituasjon. Etter å ha arbeidet med dette forskningsprosjektet, så mener jeg det ikke er tvil om at emnet barn i sorg bør få større plass i barnehagelærerutdanningen. Jeg tror det er mye usikkerhet rundt hvordan man ivaretar og støtter barn og familie etter slike hendelser. Når hele barnehagepersonalet har kunnskap, innsikt, forståelse og empati, så vil de være rustet til å håndtere dette.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.subjectsorgen_US
dc.subjectdøden_US
dc.subjectrelasjonen_US
dc.subjectkvalitativ metodeen_US
dc.subjectkrisesituasjonen_US
dc.titleBarn i sorgen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber47en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel