Show simple item record

dc.contributor.authorKorsnes, Embla Rakvåg
dc.date.accessioned2021-06-29T10:52:28Z
dc.date.available2021-06-29T10:52:28Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2762284
dc.description.abstractTema for denne oppgaven er pedagogisk leder sin rolle for å sikre de yngste barna en god tilvenning i barnehagen. Bakgrunnen for valget mitt er at det er de yngste barna jeg ønsker å jobbe med når jeg er ferdig utdannet barnehagelærer. Jeg må da ha godkunnskap om hvordan jeg kan gi disse barna en trygg og god start i barnehagen. Problemstillingen for studien er «Hvordan kan pedagogisk leder legge til rette for god tilvenning for de yngste barna i barnehagen?». Tilvenning er et vidt tema og etter gjennomgang av styringsdokument, og relevant teori og forsking, har jeg valgt å fokusere på forskningen til Margrethe Midtsand og Ole Henrik Hansen. Av teori fokuserer jeg mest på May Britt Drugli, Gerd Abrahamsen og Kathrine Mathilde Fagereng. På bakgrunn av at tilvenning er et vidt fagområde har jeg valgt å avgrense det til tilvenning, tilknytning, trygghet, primærkontakt, besøksdager og foreldresamarbeid. For å samle inn datamateriell til denne studien valgte jeg en kvalitativ forskningsmetode hvor jeg gjennomførte tre semistrukturerte intervju med tre pedagogiske ledere. For å analysere datamaterialet benyttet jeg en impresjonistisk analyse ved å lage et oversiktsskjema for å skaffe meg en oversikt over likheter og ulikheter i informantenes arbeidsmetode. Hvordan informantene praktiserer lengden på tilvenningsperioden er ulikt, men de sier for å sikre en god tilvenningsperiode må man starte planleggingen, organiseringen og foreldresamarbeidet allerede før barnet starter. Besøksdager er et tilbud som kan være en brobygger for dette. Det blir presisert viktigheten med å følge barnet og tilpasse tilvenningsperioden etter barnets behov. Et godt og tett foreldresamarbeid er helt sentralt for at barnet skal ha det bra i barnehagen. Trygge foreldre gir trygge barn, trygge barn gir trygge foreldre.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.subjecttilvenningen_US
dc.subjecttryggheten_US
dc.subjectkvalitativ metodeen_US
dc.subjectimpresjonistisk analyseen_US
dc.subjecttilvenningsperiodeen_US
dc.subjectforeldresamarbeiden_US
dc.title«Gi meg en trygg og god start i barnehagen» – En kvalitativ studie om pedagogisk leder sin rollefor å sikre de yngste barna en god tilvenning i barnehagenen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber48en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record