• Hvilestund i barnehagen 

      Ingjerd, Emilie Messenlien (Bachelor thesis, 2020)
      Problemstillingen i denne bacheloroppgaven har vært «Hvordan legger barnehagen til rette for hvilestund for de eldste barna i barnehagen». Jeg har sett på styringsdokument og sammenfattet teori om temaet. I tillegg har jeg ...