• Tilknytning i møte med de yngste barna i barnehagen 

      Vik, Natalie (Bachelor thesis, 2017)
      Denne bacheloroppgaven fokuserer på hva tilknytning er, og hvordan det legges til rette for trygg tilknytning for de yngste barna i barnehagen. Følgende problemstilling ble dermed formulert: «Hva er tilknytning, og hvordan ...