Show simple item record

dc.contributor.authorIngjerd, Emilie Messenlien
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-06-17T08:29:12Z
dc.date.available2020-06-17T08:29:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2658351
dc.description.abstractProblemstillingen i denne bacheloroppgaven har vært «Hvordan legger barnehagen til rette for hvilestund for de eldste barna i barnehagen». Jeg har sett på styringsdokument og sammenfattet teori om temaet. I tillegg har jeg gjennomført et postintervju (kvalitativ metode) med sju barnehagelærere for å få frem deres erfaringer med hvilestund og hvordan dette blir praktisert i de ulike barnehagene. Postintervju er når informantene fyller ut intervjuguiden uten at jeg er tilstede for å forklare eller sikre at spørsmålene er forstått. Alt de vil svare på hvert enkelt spørsmål, må stå i skjemaet (Dalland, 2017, s.126). Informantene mine hadde så å si samme positive syn på hvilestund, men at det blir praktisert ulikt ut i fra de ressursene de hadde. Fire av seks praktiserte hvilestund fast, mens to ikke hadde hvile som en del av sitt opplegg. Informantene ga også uttrykk for at både styrer og foreldre var positive til hvile. Det er lite forskning rundt dette med hvilestund for barn over tre år. Samtidig må det inn mer kunnskap og diskusjon rundt hvilken definisjon hver enkel barnehage skal ha om hvilestund, hvordan den skal praktiseres, hvordan de skal møte foreldre som er negative og få dette innfelt i årsplanen til barnehagene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.titleHvilestund i barnehagenen_US
dc.title.alternativeHvile for de eldste barnaen_US
dc.title.alternativeHvordan legger barnehagen til rette for hvilestund for de eldste barna i barnehagen?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.rights.holderForfattarenen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record