• Tverrsektoriell samskaping – veien til bedre gjennomføring i videregående opplæring? 

   Brudeseth, Berit (Master thesis, 2017)
   Formålet med denne studien har vært å finne ut hvordan aktørene som hjelper de unge gjennom utdanningen sin samskaper for at gjennomføringen skal bli bedre, i videregående opplæring. Dette er et aktuelt tema som er viktig ...
  • Universell utforming i plan 

   Ask, Linda Nilsen (Master thesis, 2017)
   Universell utforming er et ungt fagområde som det ikke er forsket mye på og temaet er i stadig utvikling. I denne masteroppgaven undersøkes det hvordan universell utforming er fulgt opp i planperioden 2011-2015 og hva dette ...
  • Veien til en mer dyskalkulivennlig skole 

   Voll, Aina; Rovde, Ingri-Elise Breivik (Master thesis, 2017)
   Arbeidstittelen for denne oppgaven er «Veien til en mer dyskalkulivennlig skole». Formålet med denne oppgaven er å finne ut både skoleledernes rolle og ansvar når det gjelder å få en mer dyskalkulivennlig skole. Et annet ...
  • Å flytte grenser saman. Om kommunikativ skuleutvikling 

   Moltudal, Synnøve (Master thesis, 2012)
   In autumn 2006, the Knowledge Promotion Reform (Kunnskapsløftet) was introduced in the 10-year compulsory school and in upper secondary education and training in Norway. The transition to an information/knowledge-based ...
  • Ålesund - liv laga? 

   Solbakk, Anette Sølberg (Master thesis, 2009)