• Ørsta, regionen og Eiksundsambandet 

      Båtevik, Finn Ove; Dvergsdal, Geirmund; Krumsvik, Erlend (;26, Research report, 2012)
      Eiksundsambandet vart opna i 2008 og gav ferjefritt samband mellom kommunane Hareid, Ulstein, Herøy og Sande på Ytre Søre Sunnmøre og Ørsta og Volda på fastlandet. Dette la grunnlaget for ei tettare integrering av kommunane ...