Now showing items 36-55 of 138

  • Har kampanjen Ung & engasjert gitt høyere valgdeltakelse i 2011? 

   Høst, Sigurd (Rapport nr. 44, Report, 2013)
   Denne rapporten er en del av en større evaluering av kampanjen Ung & engasjert som Landslaget for lokalaviser (LLA) gjennomførte før lokalvalget i 2011. Målet var å stimulere til bedre og mer engasjerende lokaljournalistikk, ...
  • Eit heilskapleg tilbod. Evaluering av metodeutviklingsprosjektet "Arbeidsretta rehabilitering" ved Brisk kompetansesenter 

   Båtevik, Finn Ove; Natvig, Anne; Bakke, Gunnvor; Bergem, Randi (Rapport nr. 46, Report, 2014)
   Rapporten "Eit heilskapleg tilbod" er basert på ei følgjeevaluering av metodeutviklingsprosjektet Arbeidsretta rehabilitering. Tilbodet er lagt til rette for at fleire sjukmelde kan få eit arbeidsretta helse- og ...
  • Helsefremmande nærmiljø og lokalsamfunn. Evaluering av Nærmiljøprosjektet i Møre og Romsdal. 

   Bergem, Randi (Rapport nr. 94, Report, 2019)
   På oppdrag for Møre og Romsdal fylkeskommune, har Høgskulen i Volda evaluert prosjektet Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar folkehelse (Nærmiljøprosjektet). Helsedirektoratet har initiert ...
  • Hva betyr kjønn og kompetanse for hva fiskere gjør når de går i land? En kartlegging av hvorfor kvinner og menn forlater fiskeflåten og hvor attraktiv fiskerikompetansen er på land 

   Grimsrud, Gro Marit; Nystrand, Bjørn Tore; Otterlei, Kvalsund Lovise (Rapport nr. 66, Report, 2015)
   På bakgrunn av en spørreundersøkelse rettet mot fiskere som har «gått i land» i perioden 2003-2013, fant vi at det er betydelige forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder sluttårsak og hva de gjør etter de har ...
  • Inn på tunet i kommunal tenesteproduksjon. Når standardiserte tilbod ikkje strekk til? 

   Dvergsdal, Geirmund; Båtevik, Finn Ove; Aarset, Margrethe Eikrem (Rapport nr. 33, Report, 2012)
   Inn på tunet blir brukt i om lag 50 prosent av kommunane i dag, men ordninga har eit relativt lite omfang målt i tal brukarar og tal leverandørar. Kommunane har positive erfaringar med ordninga, noko som i hovudsak skuldast ...
  • Inn på tunet. Innovative dagaktivitetstilbod til personar med demens? 

   Egset, Anne-Sofie; Straume, Kjersti; Giskeødegård, Marte Fanneløb (Rapport nr. 70, Report, 2015)
   Dette er ein sluttrapport for prosjektet «Inn på tunet – Innovative dagaktivitetstilbod for personar med demens?». Prosjektet har vore finansiert av Regionalt Forskingsfond Midt. Prosjektet er eit samarbeid mellom Møreforsking, ...
  • Innholdsanalyse av 12 riksdekkende nyhets- og aktualitetsmedier, utgivelsesåret 2022 

   Halvorsen, Lars J.; Bjerke, Paul; Aker, Tone Kristin (Rapport nr. 121, Report, 2023)
   Rapporten Innholdsanalyse av 12 riksdekkende nyhets- og aktualitetsmedier, utgivelsesåret 2022, er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å kartlegge innholdet og diskutere skillelinjer ...
  • Innholdsanalyse av Dagbladet Pluss 

   Bjerke, Paul; Halvorsen, Lars J.; Flo, Idar; Heggdal, Aleksander Fagerheim (Rapport nr. 96, Report, 2019)
   Rapporten Innholdsanalyse av Dagbladet Pluss er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i Dagbladet Pluss opp mot kravene i § 3, første ledd nummer 1 og 2 i Forskrift ...
  • Innholdsanalyse av Dagbladet Pluss. Utgivelsesåret 2019 

   Halvorsen, Lars J.; Bjerke, Paul (Rapport nr. 105, Report, 2020)
   Rapporten Innholdsanalyse av Dagbladet Pluss er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i Dagbladet Pluss opp mot kravene i § 3, første ledd nummer 1 og 2 i Forskrift ...
  • Innholdsanalyse av Document. Utgivelsesåret 2022 

   Halvorsen, Lars J.; Bjerke, Paul (Rapport nr. 122, Report, 2023)
   Rapporten Innholdsanalyse av Document. Utgivelsesåret 2022 er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i Document opp mot kravene i § 5, punkt a), b) og c) i Forskrift ...
  • Innholdsanalyse av Korsets Seier 

   Halvorsen, Lars J.; Bjerke, Paul (Rapport nr. 99, Report, 2019)
   Rapporten Innholdsanalyse av Korsets Seier er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i publikasjonen opp mot kravene i § 3, første ledd nummer 1 og 2 i Forskrift ...
  • Innholdsanalyse av lokalavisa NordSalten. Utgivelsesåret 2020. 

   Bjerke, Paul; Halvorsen, Lars J.; Aker, Tone Kristin (Rapport nr. 114, Report, 2021)
   Rapporten "Innholdsanalyse av Lokalavisa NordSalten" er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i NordSalten opp mot kravene i Forskift om tilskudd til samiske aviser ...
  • Innholdsanalyse av Medier 24. Utgivelsesåret 2019 

   Bjerke, Paul; Halvorsen, Lars J. (Rapport nr. 103, Report, 2020)
   Rapporten Innholdsanalyse av Medier24 er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i Medier24 opp mot kravene i § 3, første ledd nummer 1 og 2 i Forskrift om ...
  • Innholdsanalyse av NETT.NO 

   Halvorsen, Lars J.; Bjerke, Paul; Heggdal, Aleksander Fagerheim (Rapport nr. 97, Report, 2019)
   Rapporten Innholdsanalyse av NETT.NO er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i NETT.NO opp mot kravene i § 3, første ledd nummer 1 og 2 i Forskrift om produksjonstilskudd ...
  • Innholdsanalyse av NETT.NO. Utgivelsesåret 2019 

   Halvorsen, Lars J.; Bjerke, Paul (Rapport nr. 104, Report, 2020)
   Rapporten Innholdsanalyse av NETT.NO er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i NETT.NO opp mot kravene i § 3, første ledd nummer 1 og 2 i Forskrift om produksjonstilskudd ...
  • Innholdsanalyse av Resett. Utgivelsesåret 2021 

   Bjerke, Paul; Aker, Tone Kristin; Flo, Idar; Halvorsen, Lars J. (Rapport nr. 118, Report, 2022)
   Utgangspunktet for denne undersøkelsen er at Medietilsynet har mottatt en søknad om produksjonstilskudd for nyhets- og aktualitetsmedier fra Resett. Som et ledd i saksbehandlingen av denne søknaden har Medietilsynet gitt ...
  • Innholdsanalyse av Subjekt. Utgivelsesåret 2020 

   Bjerke, Paul (Rapport nr. 111, Report, 2021)
   Rapporten "Innholdsanalyse av Subjekt" er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere innholdet i Subjekt opp mot kravene i § 3, første ledd nummer 1 og 2 i Forskrift om ...
  • JordmoraHeim - mødrene sine erfaringar 

   Bergem, Randi; Bakke, Gunnvor Karita (Rapport nr. 43, Report, 2013)
   Frå 1. januar 2010 innførte Kvinneklinikken Helse Sunnmøre redusert liggetid ved føde- og barselsavdelingane. For førstegongsfødande med friske barn er liggetida tre dagar (60 timar) og for fleirgongsfødande med friske ...
  • Khrono i krysspress. Evaluering av den uavhengige nettavisen ved Høgskolen i Oslo og Akershus 

   Bjerke, Paul; Halvorsen, Lars J. (Rapport nr. 60, Report, 2014)
   Denne rapporten presenterer resultater fra en evaluering av Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) sin uavhengige nettavis Khrono. Evalueringen av Khrono baserer seg på analysen av tre empiriske kilder. De to viktigste er en ...